Home · Oświetlenie w życiu codziennym · Właściwe oświetlenie w miejscu pracy

Właściwe oświetlenie w miejscu pracy

Zbyt ,, mocnym'' oświetleniem powierzchni stanowiska pracy powodujemy taką jaskrawość przedmiot w przez odbicie światła, że męczymy wzrok. Iluż to na przykład kreślarzy musi nosić okulary, bo zniszczyli wzrok przez zbyt duże odbicie światła od planszy kreślarskiej. Jednak natężenie oświetlenia jest tylko jednym z wielu czynnik w wpływających na dobre oświetlenie miejsca pracy. Równie ważne jest ustawienie źródła światła w stosunku do naszego oka oraz w stosunku do naszego miejsca pracy. Kąt padania światła, rodzaj i barwa światła - to czynniki warunkujące dobre lub złe oświetlenie miejsca pracy. Źródła światła powinny być zawieszone powyżej kierunku spojrzenia skierowanego w gorę pod kątem 30 stopni lub poniżej poziomu patrzenia , a powierzchnie poziome nie powinny odbijać światła. Ponadto, oko nie może być atakowane promieniami światła bezpośredniego ani promieniami odbitymi od zbyt jaskrawo oświetlonego miejsca pracy . Przedmioty znajdujące się w obrębie naszego miejsca pracy winny być dobrze widoczne. Jest to możliwe przez podkreślenie trójwymiarowości przedmiotu, to znaczy przez uwidocznienie cienia rzucanego przez przedmiot. Tylko w szczególnych przypadkach jest konieczne oświetlenie przedmiotów z kilku kierunków, aby stworzyć warunki bezcieniowe. Taki przypadek zachodzi np. na sali operacyjnej oraz przy bardzo precyzyjnych pracach (zegarmistrz, grawer itp.). Wspomniany cień przedmiotu, nad którym pracujemy, nie może nam przesłaniać pola operacyjnego i z tego wynika zasada, że miejsce pracy winno być oświetlone z właściwego kierunku.

Światło naturalne padające na miejsce pracy

Najlepszym oświetleniem miejsca pracy jest światło naturalne. Tego typu oświetlenie najmniej męczy i psuje wzrok. Poprzez zbyt duże wykorzystywanie światła sztucznego psujemy sobie wzrok, czego skutkiem jest noszenie okularów. Aby uzyskać jak najwięcej światła naturalnego, powinniśmy nasze stanowisko pracy umiejscowić przy oknie. Takie zabieg spowoduje, że otrzymamy to, co zamierzaliśmy. Gdy warunki pracy uniemożliwiają uzyskanie światła naturalnego, to powinniśmy wtedy wykorzystać dopiero światło sztuczne.
Powiązane artykuły:
  • Efekty świetlne w mieszkaniach
    W pomieszczeniach zamkniętych tj. w naszych mieszkaniach podejmuje się również próby uzyskiwania efektów świetlnych. I to głównym warunkiem jest posiadanie właściwej aparatury. Młodzież chętnie używa na przykład sprzedawanych- u nas podświetlacze migających światłem...
  • Światło w łazience
    Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że miejsce pracy winno być dobrze oświetlone. Lecz nie wszyscy wiedzą co znaczy dobre oświetlenie. Ustalił się bowiem zwyczaj, że dobre oświetlenie to ,,mocne'' oświetlenie. Takie pojęcie spowodowało...
  • Dlaczego rozróżniamy barwy
    Oko ludzkie rozpatrywane pod względem optycznym, składa się z rogówki, cieczy wodnistej wypełniającej komorę przednią, soczewki i ciała szklistego. Światło po przejściu przez ten układ optyczny -pada na wewnętrzną część oka –...

Copyright 2011